Indien u 'n bydrae vir die gemeentewerk wil gee, kan u dit inbetaal by:

NG Kerk Miederpark, ABSA tjekrek. 680 590 591, takkode 632005, Potchefstroom

1. Indien u elektronies inbetaal, gebruik asb. u sel of wyk nommer, gevolg deur u van, as verwysingsnommer.

2. Indien u nie gebruik maak van elektroniese inbetalings nie is daar twee ander opsies:

  • Die diaken of kollektant sal maandeliks by u wyk kollekteer en 'n kwitansie uitskryf.

  • U bring u bydrae self na die selgroep waar die selleier 'n kwitansie uitskryf.

   
 
 

Indien u 'n bydrae vir die sendinggeloofsoffer wil gee, word dit inbetaal by:

Miederpark sending, ABSA tjekrek. 405 041 9146, takkode 632005, Potchefstroom

1. Indien u elektronies inbetaal, gebruik asb. u sel of wyk nommer, gevolg deur u van, as verwysingsnommer.

2. Indien u nie gebruik maak van elektroniese inbetalings nie is daar twee ander opsies:

  • Die diaken of kollektant sal maandeliks by u wyk kollekteer en 'n kwitansie uitskryf.

  • U bring u bydrae self na die selgroep waar die selleier 'n kwitansie uitskryf.

   
 
 
   

Indien u 'n bydrae vir die gemeente se boufonds wil gee, word dit inbetaal by:

Miederpark Boufonds, ABSA tjekrek. 406 286 2927, takkode 632005, Potchefstroom

1. Indien u elektronies inbetaal, gebruik asb. u sel of wyk nommer, gevolg deur u van, as verwysingsnommer.

2. Indien u nie gebruik maak van elektroniese inbetalings nie is daar twee ander opsies:

  • Die diaken of kollektant sal maandeliks by u wyk kollekteer en 'n kwitansie uitskryf.

  • U bring u bydrae self na die selgroep waar die selleier 'n kwitansie uitskryf.

 

 
 
   
 
 

Die web is ontwerp en word onderhou deur GSD Potch - Die web mense... - www.gsdpotch.com

 

Ons beveel aan dat u die web tuiste besigtig met: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 of  Mozilla 4.0+]